Konsulenter inden for uvildig forsikringsmægling

Vi comitter os til fordybelse og skaber resultater, men vi forventer også indsigt, tillid og ærlighed. På den måde skaber vi sammen de bedste forudsætninger og rammer for jeres forsikringsprogram.

Rådgivning

For Penfor handler rådgivning om fordybelse, indsigt og modet til at være ærlig og direkte, både internt og overfor kunder og samarbejdspartnere.

Businessman and woman shaking hands in office

Risikostyring

Vi udfordrer og sparrer med vores kunder om risikoforhold, hvor de ønsker vores input og hvor vi har kompetencer.

insurance agent pointing at clipboard in clients hand at tabletop in office, house insurance concept

Forsikringer

Vi har professionelle samarbejdsrelationer i forhold til tekniske analyser, risikovurdering af bygninger og aktiver.

Businessman and employee talking at desk in office

Særlige ydelser

Vi har professionelle samarbejdsrelationer i forhold til tekniske analyser, risikovurdering af bygninger og aktiver.

Vores proces

Vi udfordrer og sparrer med vores kunder om risikoforhold, hvor de ønsker vores input og hvor vi har kompetencer. Vores løsninger er dog ofte skræddersyede og derfor opfordrer vi til at mødes for en gennemgang.

Nyheder

Global genforsikringsmarked i frygt

Stigende bekymring for brandrisiko ved nye teknologier

Cyberangreb

En stigende trussel, en voksende forsikringsnødvendighed

Den digitale omvæltning i Forsikringsbranchen

Udskiftning af Medarbejdere, Tabt Erfaring og Fremtiden med AI Integration

Referencer

Hvem er penfor?

Vi er virksomhedens rådgiver og vi repræsenterer jer overfor forsikringsselskaberne. Sammen finder vi de rigtige og bedste forsikringsløsninger for virksomheden. Vi hjælper med og skaber grundlaget for jeres forsikringspolitik.

Vi står på mål for, om I er korrekt forsikret i henhold til de ønsker og krav som forsikringspolitikken definerer. ​​ Vi er specialister i alle forsikringspolicer og vi sikrer at alle aftaler med forsikringsselskaberne effektueres og implementeres

Businessman In Office Talking To Male Colleague Sitting At Desk
Businesswoman using laptop on desk. Confident young woman working on laptop at home office
Businessman and employee talking at desk in office

Og som forsikringsmæglere køber vi dine forsikringer til en reduceret pris. Med mæglerfradrag hos de store forsikringsselskaber indhenter vi bedste priser på markedet. ​ Penfor honoreres med et aftalt honorar – pr. time, pr. sag – eller på årsbasis. Vi har ingen gebyrer, administrationstillæg, eller andre indtægter – og vi modtager ikke provision fra forsikringsselskaberne.