top of page

Uvildig forsikringsmægler

Together at the Top_edited_edited_edited

Som uvildig forsikringsmægler er vi på din side af bordet !

 

Vi er virksomhedens rådgiver og vi repræsenterer jer overfor forsikringsselskaberne. 

Sammen finder vi de rigtige og bedste forsikringsløsninger for virksomheden.

 

Vi hjælper med og skaber grundlaget for jeres forsikringspolitik.

Vi står på mål for, om I er korrekt forsikret i henhold til de ønsker og krav som forsikringspolitikken definerer. 

​​

Vi er specialister i alle forsikringspolicer og vi sikrer at alle aftaler med forsikringsselskaberne effektueres og implementeres. 

 

Og som forsikringsmæglere køber vi dine forsikringer til en reduceret pris. Med mæglerfradrag hos de store forsikringsselskaber indhenter vi bedste priser på markedet.

Penfor honoreres med et aftalt honorar – pr. time, pr. sag – eller på årsbasis.

 Vi har ingen gebyrer, administrationstillæg, eller andre indtægter – og vi modtager ikke provision fra forsikringsselskaberne.

 

Vi er aldrig de billigste – for billigst er sjældent bedst.

Vores honorering skal til enhver tid være balanceret i forhold til vores evne til at levere resultater, vores tidsforbrug og vores kunders tilfredshed med vores serviceydelser.

 

Vores proces  

Step by steb
Det første møde

En underskrevet fuldmagt er nødvendig for at vi kan håndtere dialog med jeres forsikringsselskaber og arbejde med jeres policer og skader.

 

Vi gennemgår og udarbejder den lovpligtige samarbejdsaftale sammen.

 

Aftalen regulerer hvilket arbejde I har valgt vi skal udføre for jer og hvad I skal betale for vores ydelser og services.

Når vi har overblik over jeres eksisterende forsikringsforhold, gennemgår vi jeres forskellige risici og skaber grundlag for både revision af jeres forsikringer og eventuel forberedelse af og gennemførelse af markedsudbud.  

Vi sammenligner modtagne forsikringstilbud og giver jer bedst muligt beslutningsgrundlag for jeres valg af forsikringsløsninger. Vi udarbejder også en skriftlig indstillingsrapport med vores anbefalinger.

 

I vælger jeres fremtidige samarbejdspartnere

Analyse & Udbud
Opfølgning

Vi eksekverer jeres beslutninger og sikrer gennem dialog med de valgte forsikringsselskaber at policer og præmieopkrævninger udstedes korrekt.

 

Andre aftaler gennemføres – herunder også opdatering af forsikringspolitikker, forsikringsmanualer, forsikringsparadigmer, medarbejderorientering og al anden kommunikation.

 

Vi definerer også principper for fremtidig police- og skadeadministration, f.eks. gennem IT værktøjer eller simple elektroniske skadeanmeldelser. 

Administration

Vi håndterer jeres forsikringer og sørger for al policekontrol, præmieadministration og besvarer alle jeres spørgsmål på daglig basis.

 

Skader anmeldes som udgangspunkt til os – medmindre vi har aftalt noget andet.

 

Vi er jeres sparringspartner og "kollega" som blot har kontor et andet sted!

 

Vi besøger jer så ofte I ønsker det og vi deltager altid i risiko- og forsikringsrelevante møder.

 

I god tid inden forsikringsfornyelsen giver vi os tid til at definere jeres ønsker og strategi for den kommende forsikringsfornyelse 

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt

Vi vil meget gerne mødes med dig. Vi mødes gerne over en kop kaffe eller en arbejdsfrokost for at drøfte jeres ønsker og behov omkring risikostyring og forsikring, så skriv gerne til os og vi vender tilbage med det samme.

bottom of page