Processen

Uvildig forsikringsmægler

En underskrevet fuldmagt er nødvendig for at vi kan håndtere dialog med jeres forsikringsselskaber og arbejde med jeres policer og skader.

Vi gennemgår og udarbejder den lovpligtige samarbejdsaftale sammen.

Vi håndterer jeres forsikringer og sørger for al policekontrol, præmieadministration og besvarer alle jeres spørgsmål på daglig basis.

Skader anmeldes som udgangspunkt til os – medmindre vi har aftalt noget andet.

Vi er jeres sparringspartner og “kollega” som blot har kontor et andet sted!

Vi besøger jer så ofte I ønsker det og vi deltager altid i risiko- og forsikringsrelevante møder.

I god tid inden forsikringsfornyelsen giver vi os tid til at definere jeres ønsker og strategi for den kommende forsikringsfornyelse.

Løbende opfølgning

Løbende opfølgning mellem en os som forsikringsmæglere og vores kunder er af afgørende betydning for at opretholde et stærkt og tillidsfuldt forhold. Denne kontinuerlige kommunikation giver mulighed for at evaluere og tilpasse forsikringsdækningen i takt med ændrede behov eller omstændigheder hos jer.

Ved at holde regelmæssig kontakt kan vi også yde proaktiv rådgivning og støtte i tilfælde af ændringer i lovgivning, forsikringsmarkedet eller jeres aktuelle situation. Dette bidrager til at sikre, at I altid er korrekt beskyttet og tilfreds med deres forsikringsprogram.

Derfor lægger vi også ekstra stor værdi i at få de rigtige medarbejdere ombord i Penfor. Hos os betyder mest at være et ægte menneske med et sundt moralsk kompas.

Fra det første møde til administrationen

Som forsikringsmæglere stræber vi efter at sikre en sømløs og effektiv proces fra det første møde med vores kunder til administrationen er indrullet og alt fungerer problemfrit. Vi erkender, at hver kundes situation er unik, og derfor investerer vi nærvær og opmærksomhed i den indledende fase for at sikre, at alle detaljer og behov er klart forstået og adresseret. Afhængigt af kompleksiteten af kundens forsikringsbehov kræver dette en intensiv indsats i den indledende periode, hvor vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at etablere den rette forsikringsdækning og administrativ struktur.

Som en del af vores tilgang stræber vi altid efter at skræddersy vores løsninger, så de passer ind i den arbejdsrytme og metode, vores kunder bedst fungerer i. Dette indebærer en tilpasning af vores arbejdsprocesser og kommunikationsstrategier for at imødekomme vores kunders unikke behov og præferencer.