Den digitale omvæltning i Forsikringsbranchen

I dagens forsikringsverden oplever vi en stor udskiftning og omrokering af medarbejdere, både internt mellem forsikringsselskaber og forsikringsmæglerhuse. Denne bevægelse har betydelig indflydelse på branchens samlede erfaring og knowhow samt på porteføljen hos både forsikringsselskaber og mæglerhuse.

Denne omvæltning har skabt udfordringer, især når det kommer til tab af erfaring og viden. Med de konstante skift risikerer vi at miste værdifuld indsigt og ekspertise, som traditionelt har været opbygget over årtier i branchen. Samtidig øges det administrative arbejde betydeligt, hvilket kan have negative konsekvenser for kundeservicen og risikoen for fejl.

Men i en tid med teknologiske fremskridt og digitalisering åbner der sig også nye muligheder. Ved at integrere kunstig intelligens (AI) som en integreret del af mæglerarbejdet kan vi optimere processerne, analysere store mængder data og frigøre tid til mere værdiskabende opgaver.

Et eksempel kunne være implementeringen af AI-baserede analyseinstrumenter til at forudsige risici og identificere potentielle forbedringer i forsikringsporteføljer. Ved at udnytte AI’s evne til at behandle komplekse data hurtigt og nøjagtigt kan mæglere identificere trends og mønstre, der ellers ville være vanskelige at opdage. Dette giver mulighed for at tilbyde mere skræddersyede og effektive forsikringsløsninger til kunderne.

I dagens forsikringsverden oplever vi en stigende integration af kunstig intelligens (AI) som et udviklingsværktøj. Men selvom AI har potentiale til at transformere branchen, er det vigtigt at erkende, at AI indtil videre primært er et stærkt udviklingsværktøj, der kræver dygtige og erfarne menneskelige ressourcer for at kunne udfolde sit fulde potentiale.

AI har vist sig at være en kraftfuld ressource til analyse af store datamængder og identifikation af mønstre og tendenser. Men det er vigtigt at forstå, at AI ikke har indsigten i de mange facetter af den virkelige verden, hvor den menneskelige tilstedeværelse og dialogen mellem kunder, forsikringsselskaber og mæglere spiller en afgørende rolle.

Derfor er det nødvendigt at understrege styrken ved samspillet mellem de dygtigste menneskelige ressourcer og AI. Menneskelig erfaring, indsigt og intuition kan supplere AI’s evner og sikre, at beslutninger træffes på et solidt grundlag, der tager højde for både teknologiske muligheder og menneskelige faktorer. Samtidig kan mennesker bidrage til at udfordre og forfine AI-modellerne og sikre, at de er relevante og forståelige for brugerne.

Derfor bør integrationen af AI i forsikringsbranchen ses som en mulighed for at styrke samarbejdet mellem mennesker og teknologi og skabe bedre resultater for både kunder, forsikringsselskaber og forsikringsmæglere. Hos Penfor tror vi at den ældre tidsalder med lean arbejdsprocesser og manuelle IT opgaver skal sammensmeltes med AIs ekspertise ift. at bygge fremtidens måde at arbejde på og håndtere administrativt arbejde. Derfor passer vi ekstra meget på med at at lade den IT udvikling der har været igennem de sidste årtier, dominere og skabe støj for ny udvikling.

Det er vigtigt at forstå, at den digitale omvæltning ikke nødvendigvis betyder færre job, men snarere behovet for at tilpasse sig den nye digitale tidsalder. Kravene til mæglerarbejdet bliver stadig hårdere, og det er afgørende, at vi investerer i nye teknologier og arbejdsmetoder for at forblive relevante og konkurrencedygtige i branchen.

insurance agent pointing at clipboard in clients hand at tabletop in office, house insurance concept