Rådgivning

Kompetent og Uvildig Rådgivning
Employee Benefit Consulting
 • Virksomhedens firmapension
 • Opsparing og investering
 • Sundhedsordninger
 • Skadesforebyggende foranstaltninger
 • Udenlandske forhold
 • Ind- og udstationerede
 • Beregnings- og aktuarmæssige opgaver
 • Kommunikation 
 • Lov- og skattemæssige forhold
 • Sparring og design om sundheds- og pensionspolitikken 
 • Udbud, leverandørudvælgelse og forhandling
 • Vurdering, eftersyn og benchmark af nuværende og eksisterende aftaler
 • Overvåge markedet - selskaber, konkurrencen, nye produkter og lovgivningen
 • Medarbejderrådgivning og direktørkontrakter - unikt koncept
Risk Insurance Management
 • Rådgivning om risikoforhold

 • Indkøb af forsikring og forhandling med markedsaktører

 • Skadesforebyggende rådgivning

 • Risikoingeniør og takseringsarbejde

 • Administration af forsikringer, præmier og præmieallokationer

 • Håndtering af internationale forsikringsprogrammer

 • Udarbejdelse af forsikringspolitikker og forsikringsmanualer

 • Unik IT-løsning i samarbejde med INSUBIZ

 • Portefølje- og benchmark analyser

 • Kommunikation

 • Rådgivning og hjælp i forbindelse med skader

 • Lov- og skattemæssige forhold

 • Markedsovervågning - selskaber, konkurrencen, nye produkter og lovgivningen

 • Rigtig leverance og rådgivning

 • Ledelsesrapporter

Forbedret proces  •  Højere kvalitet  •  Lavere pris